Valna hromada


P O Z V Á N K A


V souladu s čl. 4.1 Stanov spolku SK Český Brod z.s.


s v o l á v á m


VALNOU HROMADU členů spolku fotbalového klubu SK Český Brod
s tímto programem jednání:

- zpráva o hospodaření, majetku a činnosti SK Český Brod za rok 2020
- zpráva kontrolní komise za rok 2020
- volba členů výboru a kontrolní komise SK Český Brod
- členské příspěvky na rok 2021
- plán činnosti na rok 2021
- rozpočet na rok 2021
- diskuse
- závěr.


Na valné hromadě budou vybírány klubové členské příspěvky ve výši 300,- Kč.
Na valné hromadě budou dodržena aktuální platná epidemická opatření (roušky, rozestupy, vstup s negativním testem/potvrzení o provedené očkování/potvrzení o podělání nemoci COVID19)

Valná hromada se bude konat v klubovně fotbalového klubu, Stadion Na Kutilce, Sokolská 895, hlavní budova, 1. patro, Český Brod,


v čtvrtek 27. května 2021 od 19:00 hod.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luboš Holý
Prezident SK Český Brod

 

Facebook

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI