Jak se stát členem

Jsme rádi, že se chcete připojit k našemu klubu a stát se jeho členem.

Prosím, vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete mailem na iveta.librova@atlas.cz, obratem Vám potvrdíme její přijetí.

Výše členských příspěvků:

  • Klubové příspěvky
    • 300 Kč ročně - všichni
  • Oddílové příspěvky
    • 2200 Kč ročně - muži, dorost, žáci - tj. dohromady s klubovým příspěvkem 2500 Kč, tj. celkem 1250 Kč za pololetí
    • 2700 Kč ročně - přípravky -tj. dohromady s klubovým příspěvkem 3000 Kč, tj. celkem 1500 Kč za pololetí
    • 500 Kč - snížené oddílové příspěvky pro nově přijaté členy, kteří začali v průběhu placeného období (platí pouze pro první půlrok)

Samostatné klubové příspěvky jsou splatné k 28.2. příslušného roku, oddílové příspěvky včetně klubových jsou splatné ve dvou částech a to vždy k 15.2. a 15.9. příslušného roku.

Členské příspěvky zašlete na bankovní účet 9294260297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol - rodné číslo dítěte, do textu jméno, příjmení.

Členství FAČR a registrace hráče

Pokud hráč dosáhne věku 5 let, může začít nastupovat na mistrovská utkání svého klubu. K tomu je třeba přihlásit hráče za člena FAČR a zažádat o rregistraci hráče.

Návod jak vyplnit přihlášku za člena FAČR (Fotbalové asociace ČR)

1.       Otevřete elektronickou přihlášku na https://is.fotbal.cz/clenove/registrace-clena.aspx

2.       Vyplňte údaje označené hvězdičkou (Osobní údaje, Bydliště a kontakt)

3.       Zaškrtněte Chci se stát členem prostřednictvím klubu

4.       Tím se vám objeví „číslo klubu FAČR a název" - vyplňte 2040071 - SK Český Brod

5.       Zvolte způsob platby - pokud chcete uhradit nám, pak zvolte záložku Hradí klub (třetí v pořadí), preferujeme pokud použijete ostatní možnosti přímého bankovníctví,.... proces je rychlejší

6.       Zaškrtněte „Souhlasím se zavedením do databáze a s podmínkami členství"

7.       Opište kontrolní kód

8.       Odeslat žádost

Pokud zvolíte platbu Hradí klub, předejte trenérům 100 Kč. Administrace trvá pár dní.

Po ní můžeme zaslat žádost o registraci hráče.Trenéři Vám souhlas s registraci,, ten podepíšete (klub má povinnost jej archivovat). Klub poté zadá do systému registraci hráče a musí nahrát fotografii (digitální, čelní pohled, ostrá, odpovídá věku), prosíme o její zaslání trenérům. Fotografii musí odsouhlasit pracovník FAČR, proces trvá pár dní. Jejím odsouhlasením je hráč registrovan a může  nastoupit do mistrovských utkání.

Facebook

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI